تست گیری تیم فوتبال فولاد هرمزگان

عنوان
تست گیری تیم فوتبال فولاد هرمزگان
برگزار کننده
مدیریت امور ورزش فولاد هرمزگان
زمان شروع
1399/12/04
زمان پایان
1399/12/06

ویژه پرسنل امانی و پیمانی