چالش تست

پوستر


عنوان
نوع رویداد
برگزار کننده
آدرس
زمان شروع
زمان پایان
کلاس آموزش فوتبال (4 تا 6 سال)

پوستر


عنوان
نوع رویداد
برگزار کننده
آدرس
زمان شروع
زمان پایان
مسابقه آنلاین وصیت نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

پوستر


عنوان
نوع رویداد
برگزار کننده
آدرس
زمان شروع
زمان پایان
مربیگری فوتبال پایه

پوستر


عنوان
نوع رویداد
برگزار کننده
آدرس
زمان شروع
زمان پایان
تست گیری تیم فوتبال فولاد هرمزگان

پوستر


عنوان
نوع رویداد
برگزار کننده
آدرس
زمان شروع
زمان پایان